W.D.M`s

Vakttjänst

varning

Vad är en vakthund ...

En vakthund är i grunden en helt vanlig hund som med olika metoder har tränats för sin uppgift, att vakta och försvara det han/hon är satt till att försvara. En vakthund är tränad genom positiv dressyr till att vara sin egen ledare Den har genom träning utvecklat en mycket hög försvarslust. Genom träning har hunden lärt sig att avvisa alla som den uppfattar som obehöriga på platsen den är satt att bevaka.


Vakthund som komplement till befintliga bevaknings och larmrutiner ...


En vakthund är ett utmärkt och kostnadseffektivt komplement till de etablerade larm och bevakningsrutiner som företaget har, som normalt är inriktat på rondering av företagsområde, lokaler, kontor, läckage, belysning osv.
Ofta har inbrottet redan skett och konsekvenserna av det har uppstått när väktare/polis anländer.
Vakthunden är på plats och ständigt alert och avstyr inbrottsförsöket redan i initialskedet. Detta minimerar skadegörelsen, förhindrar inbrottet, spar självkostnadspremier, eliminerar produktions och leveransstörningar som är normala konsekvenser av ett fullbordat inbrott eller skadegörelse på företagets egendom.
Vid komplettering av företagsskyddet med vakthund behöver normalt endast små förändringar ske av de befintliga rutinerna, exempelvis ronderingstiderna av lokaler kan behöva anpassas.


Förberedelser för utsättning av vakthund

Tillsammans kartlägger vi vilka ansvarsområden som skall ingå samt sker det nattliga leveranser till ert företag, förekommer skiftgång eller annan produktion förlagd till kvällar, nätter och helger. Vi fastställer vilken hotbild företaget har med avseende på stöldbegärliga varor, lättillgänglighet, förvaringsplatser etc. Utifrån analysresultatet fastställer vi vilken typ av vakthund som krävs.

Säkerhet

Inför utsättningen av vakthunden kontrolleras samtliga dörrar, staket, grindar inom ansvarsområdet. Hundskötaren säkerställer innan han lämnar hunden för tjänstgöríng, att dörrar, passager osv. är säkrade.

Uppmärkning av ansvarsområdet sker med väl synliga varningskyltar som informerar om att det finns lösgående vakthundar inom området.W.D.M`s

Vakthundar erbjuder

varning


Vakthund utomhus

En vakthund utomhus arbetar bakom staket och lösgående. En eller flera hundar.


Vakthund inomhus

Tillfällig vakthund

Vakttjänst för:

Företag

Lokaler

Båthammnar

Gårdar

mm.

Mentalbeskrivning.

För Schäfer, bruks-raser och hundtyper


Skapa en gratis hemsida du också!
Surfa till Cybersite.se och skapa ett konto för att komma igång med en färdig hemsida direkt.