vvvhhhhhk

W.D.M K-9 Dogsport är en öppen skyddshundsgrupp för träning till tävling,tjänst eller Personskydd. Vårat mål är att få vara med från valp och förhoppningsvis vara med hela vägen till tävling. Vi hälsar alla hjärtligt välkommen att träna med oss.

Vi går under SBK´s Regler och följer deras rekomendationer.
Vi använder enbart godkända Brukshundsraser. 


Begrepp och förklaringar

 

Introduktion
När man pratar om skyddshundar så refererar man oftas till den typen av hundar som används inom hundsporten och inte tjänstehundar.
I dags läget finns det två bruksprogram som är godkända i Sverige och som innehåller skyddsmoment, det är IPO och svenskskydd.  
Nedan vill jag ta upp lite vanligt förekommande begrepp inom hundträningen.

Mentalitet och drifter
Det är en del uppfödare och annat "kunnigt" hundfolk som ibland påstår att "hunden blir vad man gör den till". Jag har hört det sägas en många gånger men det är inte så verkligheten ser ut. Möjligtvis finns det en liten sanning i uttrycket men jag vill påstå att hunden blir vad man gör den till, utifrån de nedärvda egenskaper hunden får med sig.
Man kan lära en hund det mesta men viljan att underkasta sig människor, goda nerver, kampen, nyfikenheten, dådkraften och koncentrationen måste finnas om det är skydd man vill träna.
Hunden ska också besitta en rad olika såkallade drifter som man vill använda sig av i träningen. Till dessa drifter kan man räkna, jakt, bytesdrift, försvarsdrift och kamp. Drifter fungerar som ett smörjmedel och hjälper hunden reagera på rätt sätt. Hur hunden ska reagera visar förare och figurant. 
Brister hunden i någon av dessa drifter måste man anpassa träningen efter det. Skulle kampen brista kan man prova att appellera till hundens försvar eller jakt. Det är en svår balansgång och bäst resultat får man om alla drifter finns med redan från valpstadiet. En hund med dåliga drifter når sällan toppen.

Av och på knapp 
Ett annat vanligt uttryck är att hunden besitter en bra "av och på knapp". Vad man menar här är lite olika. För mig betyder det att hunden ska växla från aktivitet till passivitet snabbt.
Det vill då till att hunden kan sortera information rätt.
I skyddet vill jag ha ett kommando som startar igång hunden mot figuranten för att sedan kunna avbryta hunden för att direkt gå några vändor frittfölj i koncentration. Av och på.

Retning
Är något som framkallar en reaktion hos hunden. Man vill att hunden svarar på rätt sätt när en retning ges. Vad retningen är kan skilja sig mycket. Det kan vara en boll, en skyddsarm, en pisksnärt etc. Vad som är gemensamt är att hunden får retningen externt, via syn, hörsel eller doft. 
Hur hunden reagerar kan vara nedärvt eller intränat.

Nerver
Detta kan enkelt förklaras som hunden nedärvda förutsättningar för att klara av att hantera sina drifter och sortera ut information. En hund som tränas i skydd får ofta en stor mängd information från både figuranten och sin förare. Trots att hunden har en enorm förväntan ska den klara av att vara passiv och lyhörd.
Hunden nervsammansättning är inget vi människor kan påverka, antingen så har hunden bra nerver eller inte.
En hund som ligger i hög kampdrift kan få problem att ta till sig information om den är född med svaga nerver. Vägen runt det är att träna hunden ur drift.
En skyddshund måste ha starka nerver för att klara av träningen. Detta gäller speciellt driftstarka hundar som har mycket som trycker på inifrån. Hunden får inte "förlora sig själv" någon gång. Nerverna måste hela tiden ligga i paritet med drifterna.

 

Hund i harmoni
Den senaste tiden har jag funderat mycket kring vad begreppet harmoni i hundträning kan stå för och jag har dragit en del slutsatser.
Först och främst, måste hunden vara i harmoni för att inlärningen ska vara helt optimal och vad som är harmoni skiljer sig från individ till individ. Man bör hitta nyckeln till sin hunds optimala nivå snabbt och reda ut vad som kan störa inlärnandet redan på ett tidigt stadie.   
En hund med hög naturlig aktivitetsnivå måste man kanske dränera innan kan kan kräva koncentration. Då ger man förutsättningar för att hundan ska bli harmonisk i träning.
Inför spåret kanske man måste få ner pulsen och förväntningarna på hunden för att den ska jobba optimalt. Kanske måste man lösa en konfilkt mellan sig själv och hunden i skyddet innan man kan gå vidare.
Kanske är en specifik miljö en källa till stress som gör att man aldrig lyckas nå fram till  hunden.  
Det finns mycket som kan sätta käppar i hjulen för att man ska kunna uppnå optimala resultat. Jag tror att man verkligen ska ställa sig frågan om hunden jobbar i harmoni eller om det finns någonting som kan distrahera den från arbetet.
När harmonin infinner sig är det en stark känsla. Tid och rum försvinner, hunden blir ett med dig och följer minsta rörelse med stor koncentration, omgivningen försvinner och allting känns som en dans där du för och hunden följer. 
Optimal inlärning har uppnåtts.

Passivitet  
Motsatsen till passivitet är aktivitet och mycket aktivitet kan leda till att hunden blir stressad. Man "programmerar" hundens hjärna att det hela tiden händer saker och det blir som en sjukdom med olika symptom. Tex nedstämdhet, vikttapp, pipande i tränings situationer m.m.
Det räcker att man går till sig själv för att förstå vad som händer.
Tänk dig att din morgon börjar helt fel, du försover dig till mötet på jobbet. På mötet sitter människor som ger dig märkliga blickar när du går in genom dörren som du helt klart känner av. Det ska fattas beslut sedan är det 30 minuter lunch.
Den sena ankomsten har gjort att du inte haft tid och läsa din mail så du hoppar över lunchen så du hinner svara på några mail. Mötet börjar igen och du känner redan av den utelämnade maten men härdar ut. Lite kaffe gör susen. Eftermiddag blir kväll och mat till familjen ska lagas, helst ska det städas och tvättas också. Klockan blir 22:00 och du sätter dig helt utmattad i soffan. 
Den sena morgonen har lett till mycket aktivitet som i slutändan leder till stresssymptom. En ond cirkel är på väg att slutas.
Passivitetsträning är ju givetvis ingenting man ska bry sig om man bara tränar sin hund sporadiskt men för en skyddshund är det viktigt och för mig är en promenad i naturen med okopplade hundar meditation. Fullständigt kravlöst för mig och dom.
Passivitet är inte bara att hunden ligger stilla i soffan, det är också att bara få finnas till tillsammans med sin ledare ute i det fria.
När man sedan är hemma tycker jag det är mycket viktigt att hunden får sin vila. En trevlig sysselsättning är att massera sin hund, det leder ofta till att hunden glider in i djup avslappning efter en liten stund.

  

Vad tycker du ?